Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Folkemøte avholdt

Vi ønsker å takke alle oppmøtte og selvfølgelig panelet som deltok i å gjøre folkemøtet til en stor suksess! 150 oppmøtte kan ikke ta feil, vi vil ikke at skolen skal bli nedlagt!
Jobben vår fram til 21. desember blir å argumentere for dette og da gjerne med forslag til ny skolestruktur der Kvaløya VGS beholdes, utvides og forbedres.
Konstruktive innspill sendes til bydelsrad@gmail.com

Folkemøte 22. november kl 19:00

Kvaløya videregående skole kan bli nedlagt hvis høringsdokumentet Troms Fylkeskommune publiserte i september
blir vedtatt. Vi mener begrunnelsen for nedleggelse er feilaktig og viktige temaer er ikke gjennomtenkt eller hensyntatt.

I denne forbindelse inviterer Kvaløysletta-, Kaldfjord og Eidkjosen Bydelsråd til folkemøte med paneldebatt.
Paneldeltakere: Kent Gudmundsen, Knut Wilhelmsen, Ingrid Kielland, Ole M. Johansen, Erik Olsen m.fl.

Hjelp oss å bevare skoletilbudet på Kvaløya!

Torsdag 22. november kl 19:00
Sted: Gymsalen på Kvaløya VGS

Les mer