Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Møte med FRP gjennomført

I lys av medias dekning av FrPs uttalelser vedrørende ny forbindelse til Kvaløya valgte bydelsrådet å invitere FrP v/Ole M. Johansen og Tom Erik Forså til det månedlige bydelsrådmøtet 15. januar.

Her fikk partene lagt fram sin argumentasjon for de forskjellige traseer. Vi takker Ole og Tom for et konstruktivt møte og håper de tar med seg vår argumentasjon.