Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Storelva flerbrukshall: søknad om prosjekteringsmidler avslått

Mars startet med at arbeidsgruppen fikk avslag på vår søknad om forprosjekteringsmidler til ny flerbrukshall på Kvaløya.

Begrunnelse: Kommunens mulige overtakelse av Storelvahallen og oppgradering av den.
Uansett, vi gir oss ikke! Vi vil arbeide for å finne andre finansieringsmuligheter til å utarbeide et forprosjekt.