Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Fellesmøte for alle Bydelsråd 2013

Årlig avholder Tromsø Kommune et fellesmøte for alle bydelsrådene i Tromsø. I år gikk det av stabelen 25. november og alle bydelsråd var representert. Det ble tid til gjennomgang av aktuelle aktiviteter i de enkelte bydelsråd samt diskusjon rundt enkelte tema som var fellesnevner hos alle – blandt annet samferdsel/trafikk.

Tromsø Kommune v/Roy Fossum og Gunn Elin Jakobsen presenterte blandt annet pågående prosess med planprogrammet som er basert på gjeldende planstrategi. Temaer dette programmet omhandler er Tromsø 2044, Samfunns- og næringsutvikling, Velferd og helse, Barn og unges oppvekst, Naturressurser og miljø og til slutt  Areal, transport og boligstrategi.

Et interessant inlegg som viser stor vilje.
Bydelsrådene var enig om at vi med fordel kan involveres i disse prosesser tidligere – noe vi skulle få tilbakemelding om over nyttår.