Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Om bydelsrådet

Kvaløysletta bydelsråd ble opprettet i 1991 som et frittstående og upolitisk organ for bydelen.
Dette var det første bydelsrådet som ble opprettet i Tromsø. Siden er det opprettet bydelsråd i flere bydeler som Kroken, Tromsdalen, Kaldfjord, Sør-Tromsøya, Langnes og Hamna.
Et bydelsråd skulle primært være pådriver for utviklingen i bydelen.

Av saker som bydelsrådet på Kvaløysletta har satt sin signatur på er nytt fortau/sykkelvei over Sandnessundbrua, øvre Kvaløysletta friluftsområde, veilys til Storelva, gangsti ved kirketomta og nedenfor Rema 1000.

Høringsinstans for kommunedelplan for Tromsø.

Bussforbindelse gjennom bydelen til storelva var også et prosjekt som ble prøvd, men stoppet vel pga svak deltakelse fra kommunen og busselskap.

Kvaløysletta bydelsråd har i 2009 utvidet sin grense nordover og strekker seg fra og med Åsland til Finnvika (krysset Finnvikdalen). Kvaløysletta bydelsråd har ikke utgitt bydelsnytt i papirformat, men satser i stedet på tilstedeværelse på internett og i sosiale medier.

I dag arbeider vi med å påvirke til oppstart av en flerbrukshall på Storelva i tilknytning til barneskolen. Vi arbeider for en forbindelse nr. 2 til Tromsøya og har hatt møte med Høyre og Arbeiderpartiet. Vi er først og fremst interessert i å presisere hvor en tunnell eventuelt bør starte på Kvaløya.

En sak som foreløpig ikke hark ommet i gang, men som vil bli belys i løpet av vinteren 2012 er gang og sykkelsti fra Slettaelva til Finnes/Sandnessund kirkegård.

Vi prøver å motivere Coop til å eventuelt etablere seg på Kvaløysletta, men da nedenfor Rema 1000 som en del av Slettatorget.

Bydelsråd er et politisk uavhengig organ etablert av Tromsø kommune for å ivareta innbyggernes intresser.

Alle bydelsråd mottar midler fra Tromsø kommune til drift.

Les mer om bydelsråd hos Tromsø kommune.

Styret og kontaktinfo

Alfred Løkås, leder
Dan Eivind Johansen, nestleder
Eva Camilio, styremedlem
Odd Einar Kjersem, styremedlem
Bård Aamodt, styremedlem
Roar Øien, styremedlem

Kvaløysletta Bydelsråd
Postboks 4145
9281 Kvaløysletta

Driftskonto: 0530.12.05475

Send oss gjerne en epost på bydelsrad@gmail.com så vil vi besvare din henvendelse.

Aktivitet

Informasjon om møter/referater/årsberetninger publiseres fortløpende.

Vedtekter