Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Årsmøte 9. april

Tradisjon tro arrangerer Kvaløysletta Bydelsråd årsmøte. I år arrangeres det  9. april 2013, kl 19.00 på Kvaløysletta bydelshus (under  Rema 1000).

Innkommende saker må være styret i hende senest 20.03.13

Storelva flerbrukshall: søknad om prosjekteringsmidler avslått

Mars startet med at arbeidsgruppen fikk avslag på vår søknad om forprosjekteringsmidler til ny flerbrukshall på Kvaløya.

Begrunnelse: Kommunens mulige overtakelse av Storelvahallen og oppgradering av den.
Uansett, vi gir oss ikke! Vi vil arbeide for å finne andre finansieringsmuligheter til å utarbeide et forprosjekt.

Møte med FRP gjennomført

I lys av medias dekning av FrPs uttalelser vedrørende ny forbindelse til Kvaløya valgte bydelsrådet å invitere FrP v/Ole M. Johansen og Tom Erik Forså til det månedlige bydelsrådmøtet 15. januar.

Her fikk partene lagt fram sin argumentasjon for de forskjellige traseer. Vi takker Ole og Tom for et konstruktivt møte og håper de tar med seg vår argumentasjon.

Dyreklinikken Tromsø etablerer seg

Vi ønsker Dyreklinikken Tromsø hjertelig velkommen til Kvaløysletta. Datoen for åpning er satt til 1. februar.
Klinikken skal tilby undersøkelse og behandling av hund og katt, blodprøver, røntgen og mindre operasjoner. Det blir også en liten venteromsbutikk med fôr og utstyr.

Vi er glad for at det kommer dyrelege like ved Slettatorget som er vårt «sentrum».

Folkemøte avholdt

Vi ønsker å takke alle oppmøtte og selvfølgelig panelet som deltok i å gjøre folkemøtet til en stor suksess! 150 oppmøtte kan ikke ta feil, vi vil ikke at skolen skal bli nedlagt!
Jobben vår fram til 21. desember blir å argumentere for dette og da gjerne med forslag til ny skolestruktur der Kvaløya VGS beholdes, utvides og forbedres.
Konstruktive innspill sendes til bydelsrad@gmail.com

Folkemøte 22. november kl 19:00

Kvaløya videregående skole kan bli nedlagt hvis høringsdokumentet Troms Fylkeskommune publiserte i september
blir vedtatt. Vi mener begrunnelsen for nedleggelse er feilaktig og viktige temaer er ikke gjennomtenkt eller hensyntatt.

I denne forbindelse inviterer Kvaløysletta-, Kaldfjord og Eidkjosen Bydelsråd til folkemøte med paneldebatt.
Paneldeltakere: Kent Gudmundsen, Knut Wilhelmsen, Ingrid Kielland, Ole M. Johansen, Erik Olsen m.fl.

Hjelp oss å bevare skoletilbudet på Kvaløya!

Torsdag 22. november kl 19:00
Sted: Gymsalen på Kvaløya VGS

Les mer

Nye postnummer på Kvaløya fra 1. oktober 2012

Endringene medfører at 9100 KVALØYSLETTA deles inn med fem nye postnummer.

I tillegg endres 9103 Skulsfjord til 9103 Kvaløya og 9107 Tromvik til 9107 Kvaløya. Også flere nye postnummer får Kvaløya som poststedsnavn.
Ditt hentested for postpakker mv. endres ikke. Det er ingen endringer for postboksadressene.

Les mer her ›

Storelva flerbrukshall

Kvaløya med sine ca 12 000 innbyggere har ingen flerbrukshall. Til sammenligning har bydeler som Kroken, Tromsdalen, Breivika, Stakkevollan og Tromsøya slike fasiliteter å tilby sine barn og ungdommer. Uten sammenligning for øvrig, kan vi nevne at Hammerfest med sine 9500 innbyggere, har fire slike haller og planlegger sin femte.

Les mer her ›