Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Arctandria

Arctandria ble stiftet 29. januar 1979. Foreningens formål er «bevaring av nordnorske båttyper, tradisjonelle bruksfartøy og kystmiljø». Medlemmene var opptatt av nordlandsbåter i forskjellige størrelser, fra færinger til åttringer. Disse båtene er fremdeles bærebjelken i arbeidet som foregår på naustområdet på Stakken.

«Stakken» – er regulert til naustområde for Arctandria Tromsø Kystlag. Forutsetninga var at det skulle leies ut nausttomter til foreningsmedlemmer og bygges naust med tradisjonell byggemåte – innforstått at naustene skulle huse tradisjonelle båter.

Utvidelse

Arctandria arbeider med å utvide området over nabotomten for å få etablert et forsamlingshus samt en kyststi tilrettelagt for rullestolbrukere.

Bydelsrådet støtter saken og har anmodet Tromsø kommune å frita søknader for gebyr ifm regulering.