Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Etablering av COOP-butikk

Coop har siden 2011 arbeidet med etablering av ny dagligvarebutikk på Kvaløysletta. Medio oktober 2011 tok Coop kontakt med Kvaløysletta Bydelsråd for å orientere om sine planer. Tomten de hadde i sikte lå ved bruhodet.

Kvaløysletta Bydelsråd ønsker Coop velkommen til Kvaløya, men mener at det er hensiktsmessig å samle næringsvirksomhet til området rundt slettatorget som er regulert til bydelssentrum.

Kvaløysletta er en langstrakt og relativ smal bydel mellom sjøen og fjellet.
Det er kun et område som minner om et torg/sentrum, nemlig Slettatorget nedenfor Kvaløysletta sykehjem. For å styrke småbutikker rundt Slettatorget, ville en etablering av COOP også fått ringvirkninger for disse.

Slettatorget som naturlig bydelssentrum

Utviklingen av Slettatorget som et livskraftig og levende bydelssenter, er av Tromsø kommune trukket frem som et av fem hovedpunkter i forbindelse med kommuneplan for Kvaløysletta.
Kommuneplanen er utarbeidet etter bredt samarbeid med befolkningen i «Kvaløybyen», og planen uttrykker også hvordan befolkningen ønsker av «Kvaløybyen» vokser.

Etablering av konkurrerende kjøpesenter ved bruhodet bil ikke bidra til at Slettatorget forblir et naturlig bydelssenter, men vil virke utvannende på sentrumsfunksjonen.