Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Filterfelt av Sandnessundbrua

Kvaløysletta Bydelsråd sendte i slutten av september 2013 brev til Troms Fylkeskommune og Statens Vegvesen vedrørende trafikksituasjonen på Kvaløysletta.

Denne gang foreslo vi konkret at det kunne etableres et filterfelt av Sandnessundbrua og nordover, i retning Salarøyvegen.

Vi mener dette vil bidra til å bedre trafikkavviklingen da ca en tredjedel av trafikken skal denne veien og kø dannes.

Hva med de myke trafikantene?
Vi er klar over at foreslått filterfelt vil komme i konflikt med eksisterende gang- og sykkelsti. Vi vil sørge for at eventuelt løsningsforslag fra Statens Vegvesens side ivaretar også denne biten.
Det kan være interessant å vurdere dette opp i mot ny avkjørsel til en foreslått Coop-etablering på samme side av veien. Her har vi allerede kommet med innspill at de myke trafikantene må ivaretas. Vi ser for oss at skoleelever vil gå over veien for å handle på dagtid.